I. KHOAI TÂY DA HỒNG

 1. Kích thước củ:

Kích thước củ vừa phải, thường có hình bầu dục, hơi dài

Kích thước củ vừa phải, thường có hình bầu dục, tròn

2. Hình dạng bên ngoài

- Trước khi rửa:

 

- Sau khi rửa

 

Có vỏ dày nên hạn chế được trầy xước, mắt ở củ to và cạn hơn

Có vỏ mỏng nên dễ bị trầy xước, mắt ở củ ít và nhỏ hơn

 3. Ruột khoai tây

Có màu vàng đậm

Có màu vàng nhạt

 

4. Sau chế biến

4.1. Chiên:

- Trước khi chiên:

                                     

 Có màu vàng đậm                               Có màu vàng nhạt

- Sau khi chiên:

                                             Lát khoai tóp lại                      Lát khoai ít tóp hơn

4.2. Luộc:

- Trước khi luộc:

                                          Có màu vàng đậm                      Có màu vàng nhạt hơn

- Sau khi luộc:

                                  Có màu vàng đậm, hơi thâm           Có màu vàng nhạt, không bị thâm

II. KHOAI TÂY DA VÀNG

 1. Kích thước củ

Kích thước củ to, dài hơn khoai tây Đà Lạt, có độ đồng đều cao

Kích thước vừa phải, thường có hình bầu dục, tròn, ít đồng đều

 2. Hình dạng bên ngoài

- Trước khi rửa:

Có vỏ dày nên hạn chế trầy xước

Có vỏ mỏng hơn nên dễ bị trầy xước

- Sau khi rửa:

Mắt ở củ to và rộng

Mắt ở củ ít hơn và nhỏ hơn

3. Ruột khoai tây

Có màu vàng trắng hơn

Có màu vàng đục hơn

4. Sau chế biến

4.1. Chiên:

- Trước khi chiên:

Có màu vàng trắng, hơi thâm

Có màu vàng đục, không bị thâm

- Sau khi chiên:

Lát khoai tóp lại

Lát khoai ít tóp hơn

4.2. Luộc:

- Trước khi luộc:

Có màu vàng trắng

Có màu vàng đục

- Sau khi luộc:

Có màu vàng trắng nhạt

Có màu vàng đục

                                                                                                    Phòng Phân tích KTCLSPNN