Công nghệ – Chất lượng – Năng suất – Sức khỏe

Chuyện chung thủy

Vợ cai sữa cho con, mãi mà thằng bé không chịu. Bôi dầu bôi cao đủ loại lên nhũ hoa

mẹ mà nó chả sợ. Ông bố vốn là tiến sỹ nông nghiệp, nghĩ ra cách bôi thuốc trừ sâu.