Công nghệ – Chất lượng – Năng suất – Sức khỏe

Sản phẩm dùng đa hệ cây trong giai đoạn nuôi trái

Với thành phần chính là Kali, Can-xi, Bo, bổ sung thêm 12 chất đa, trung vi lượng dạng che-lát, 8 Axit amin và các Vitamin thông qua A-xit lactic tự nhiên phân giải đồng hóa thành thức ăn dể hấp thu cho thực vật.

Sản phẩm dùng đa hệ cây trồng

Giàu axit amin thiết yếu mà cây cần.
Trong đó có 12 nguyên tố Đa, trung, vi lượng và 18 chủng loại Axit amin được sử dụng ngay lập tức,