Công nghệ – Chất lượng – Năng suất – Sức khỏe

Toplic

Ổn định pH trong đất, phân giải lân, cải tạo đất bạc màu
Thành phần hữu cơ từ bột đầu tôm, humic acid, fulvic acid giúp rễ phát triển khỏe mạnh.

Longevity

Sản phẩm hấp dẫn mạnh ruồi đực và ruồi cái, tiêu diệt hiệu quả ruồi vàng gây hại;
Bảo vệ được môi trường và côn trùng có ích;
Giảm chi phí trong sản xuất do giá thành rẻ;
Tăng sản lượng và chất lượng rau quả thu hoạch